Cena od 14 910 €
Cena od 15 240 €
Cena od 16 140 €
Cena od 17 990 €
Cena od 21 990 €
Cena od 22 990 €
Cena od 27 050€
Cena od 48 000 €

Inteligentné technológie
v službách bezpečnosti

Bezpečnosť

Upozornenie na situáciu za vozidlom

RCTA – Rear Cross Traffic Alert

Monitorovanie mŕtveho uhla

BSM – Blind Spot Monitor

Rozpoznávanie dopravných značiek

TSR – Traffic Sign Recognition

Upozornenie na vychyľovanie do strán

VSW - Vehicle Sway Warning

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu

LDP - Lane departure prevention

Asistent diaľkových svetiel

HBA – High Beam Assistant

Pomocný systém pre rozjazd do kopca

HHC - Hill Hold Control

Dvojsenzorová podpora brzdenia

DSBS – Dual Sensor Brake Support

Adaptívny tempomat

ACC - Adaptive Cruise Control

Upozornenie na situáciu za vozidlom

Tento systém vám pomáha bezpečnejšie manévrovať s autom pri opúšťaní parkovacieho miesta, keď máte obmedzenú viditeľnosť po oboch stranách. Pri cúvaní rýchlosťou do 8 km/h vozidlo využíva dva bočné radarové snímače umiestnené v zadnej časti vozidla. Tie vás počas cúvania z parkovacieho miesta upozornia na autá blížiace sa z oboch strán auta. Ak dôjde k detekcii približujúceho sa vozidla, systém vám zobrazí vizuálnu výstrahu na multifunkčnom displeji a zaznie aj výstražný zvukový signál.

Monitorovanie mŕtveho uhla

Pri rýchlosti nad 15 km/h vám asistujú dva vzadu umiestnené postranné radarové senzory. Tie rozpoznávajú vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle výhľadu a tiež autá približujúce sa k tejto oblasti. Ak aktivujete smerovku, aby ste prešli do iného jazdného pruhu, na príslušnom spätnom zrkadle sa rozsvieti výstražná LED ikona v kombinácii so zvukovou signalizáciou.

Rozpoznávanie dopravných značiek

Tento systém využíva monokulárnu kameru. Keď zaznamená napr. obmedzenie rýchlosti alebo zákaz predbiehania, zobrazí konkrétnu značku na displeji. Takže vám vždy pripomína značky, okolo ktorých ste prešli. V prípade detekcie viacerých značiek systém naraz zobrazí maximálne tri symboly.

Upozornenie na vychyľovanie do strán

Pri vyššej rýchlosti ako 60 km/h systém analyzuje dráhu vozidla. Ak zaznamená, že sa auto začína vychyľovať do strany, napríklad z dôvodu vašej ospalosti, aktivuje zvukovú a vizuálnu signalizáciu.

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu

Keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou od 60 do 160 km/h, funkcia využíva monokulárnu kameru na rozpoznávanie hraníc jazdného pruhu. Ak vyhodnotí, že opustenie pruhu je pravdepodobne neúmyselné, automaticky vám pomáha vrátiť auto naspäť do jazdného pruhu ovládaním natočenia volantu cez systém elektrického posilňovača riadenia.

Asistent diaľkových svetiel

Od rýchlosti 40 km/h asistent diaľkových svetiel automaticky prepína svetlomety medzi diaľkovými a stretávacími svetlami v závislosti od prítomnosti iných vozidiel a od svetelných podmienok.

1. Diaľkové svetlá sú zapnuté, keď to je považované za vhodné.

2. Pri zaznamenaní svetla z vozidla idúceho v protismere alebo pri zaznamenaní vozidla vpredu, vozidlo automaticky prepne na stretávacie svetlá.

3. Keď sa vozidlo idúce v protismere  alebo vozidlo vpredu stratí, vozidlo automaticky prepne diaľkové svetlá.

Pomocný systém pre rozjazd do kopca

Pomocný systém pre rozjazd do kopca dočasne zabraňuje (až na cca 2 sekundy) posunu automobilu smerom dozadu pri presúvaní nohy z brzdového pedála na plynový pedál, a tak zabraňuje nepríjemnej kolízií na cestách.  

1. Bez asistenčného systému pre rozjazd do kopca

2. S asistenčným systémom pre rozjazd do kopca

Dvojsenzorová podpora brzdenia

Počas jazdy používa vaše Suzuki dva senzory – monokulárnu kameru a laserový snímač, vďaka ktorým dokáže odhadnúť, či hrozí riziko zrážky s chodcom alebo vozidlom vpredu. Keď systém zaznamená hroziacu zrážku, auto vás v závislosti od konkrétnej situácie začne upozorňovať zvukovou a vizuálnou výstrahou, v prípade potreby začne aj ľahko pribrzďovať. V náročnejších situáciách sa aktivuje brzdový asistent na zvýšenie brzdnej sily. Ak riziko zrážky vrcholí, spustí sa silné automatické brzdenie.

1. Upozorní vodiča zvukovou a vizuálnou výstrahou

2. Upozorní vodiča a začne ľahko pribrzďovať

3. Aktivuje funkciu brzdový asistent na zvýšenie brzdnej sily, ak je riziko kolízie vysoké a vodič panicky brzdí

4. Aktivuje sa silné automatické brzdenie, ak riziko zrážky vrcholí

Adaptívny tempomat

Keď sa pred vami nachádza iné auto, adaptívny tempomat od neho automaticky udržiava odstup v súlade s vybraným nastavením. Odstup od vozidla vpredu sa mení v závislosti od rýchlosti auta. Keď sa pred vaším Suzuki nenachádza žiadne iné vozidlo, systém udržiava rýchlosť (od 40 km/h do 160 km/h), ktorú ste si nastavili. Adaptívny tempomat zabezpečuje dodržiavanie odstupu pomocou mikrovlnného radaru.

1. Udržiavanie stálej rýchlosti

2. Zachovávanie vzdialenosti od vozidla idúceho vpredu

3. Automatické zrýchlenie

Predajcovia

Predajne a autorizované servisy

Nájdite predajňu alebo autorizovaný servis vo svojom okolí a využite služby odborníkov na modely Suzuki.