O nás

AUTORIZOVANÝ PREDAJ A SERVIS ZNAČKY SUZUKI

Otváracie hodiny

PREDAJ

Po-Pia 08.00-17.00

So 09.00-12.00

 

SERVIS

Po-Pia 08-16.30

So zatvorené

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V nasledujúcom texte Vám poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov v rámci našej činnosti.

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ alebo len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s ustanovením čl. 13 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane údajov Vám ako dotknutým osobám poskytujeme nasledujúce informácie.

Tento dokument slúži k Vášmu riadnemu informovaniu o rozsahu, účelu, dobe spracúvania osobných údajov a k poučeniu o Vašich právach v súvislosti s ich ochranou. Informácie nájdete tu: http://www.autott.sk/automobily/zasady-ochrany-osobnych-udajov